แก้ไขปัญหา
อินเตอร์เน็ตช้า

บริการแก้ไขปัญหาอินตอร์เน็ตช้าโดยทำการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วโดยทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์,แก้ไขการ

เดินสายสัญญาณ หรือ แก้ไขระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

ตรวจเช็ค
ให้คำปรึกษา

บริการตรวจเช็ด / ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา    Net ช้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของทาง บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบถึงบริษัท ออฟฟิศ โรงงาน อาคารของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ

จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย

ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบแนะนำลูกค้าเพื่อให้ทำการอัพเกรดเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือ ต้องทำการเดินสายสัญญาณใหม่ ทางบริษัทมีบริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือง่ายเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ให้บริการ
ทั่วประเทศ

บริษัทฯ พร้อมให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้ารองรับความต้องการของลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ


About

REAL NET คือ ผู้ให้บริการด้านการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต รวมถึง แก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งการใช้งานระดับ ครัวเรือน บ้าน คอนโดมิเนียม หรือ จะเป็นการใช้ในระดับองค์กร อาคารโรงงาน สำนักงานต่างๆ โดย บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี และด้วยที่งานคุณภาพพร้อมให้บริการผื่อให้อินตอร์เน็ตของลูกคำทุกคน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น ได้ผลงานที่ขึ้น เหมือนกับสโลแกนของบริษัทฯ

Contact

Send us a message

Contact details
  • บริษัท เรียล แอดวานซ์ จำกัด
    261/187 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
  • 096-285-1926 / 02-001-7595
  • info@real.co.th
  • WWW.REALINTERNET.TECH
Working hours

Mon-Fri: 8:00 – 21:00

Sat:   8:00 – 14:00

Sun:  8:00 – 14:00